• Innowacyjne rozwiązania

  Ekologia 
  dla 
  biznesu

  Razem z naszymi partnerami podejmujemy jedynie takie działania, które pozwalają zahamować negatywne zmiany w środowisku naturalnym. Jesteśmy świadomi tego, że ochrona natury dziś zapewni w przyszłości bardziej stabilny i zrównoważony rozwój ekonomiczny.
 • Innowacyjne rozwiązaniaPrawdziwy smak
  owoców
  Współpracujemy z wiarygodnymi i świadomymi producentami jabłek, którzy połączyli swoje siły, aby zapewnić konsumentom zdrowe, smaczne owoce bez pozostałości śladu chemicznego.
 • Innowacyjne rozwiązaniaOchrona drzew przed kornikami
  Posiadamy technologię do bardzo sprawnej i skutecznej walki z kornikiem drukarzem, jednym z najgroźniejszych szkodników drzew iglastych w Europie.
  Więcej informacji
O nas

W CZYM SIĘ SPECJALIZUJEMY?

W dobie dynamicznych zmian klimatycznych, czując się współodpowiedzialnymi za przyszłość Ziemi, jako firma podejmujemy jedynie takie działania, które mają szansę zahamować negatywne zmiany w środowisku naturalnym. Nasze aktualne działania skupiają się w głównej mierze na ochronie drzewostanu polskich lasów czy sadów oraz zapewnianiu najwyższej jakości owoców, hodowanych w zgodzie z naturą i pełnym bezpieczeństwie.

EKOLOGICZNE
ROZWIĄZANIA

Podejmujemy działania na szeroką skalę, dzięki którym nie tylko chronimy naturę, ale możemy też czerpać z niej to, co najlepsze (np. prawdziwy smak owoców „bez chemii”), przy zachowaniu ekorównowagi.

PRZYSZŁOŚĆ
PLANETY

Wskutek rozwoju gospodarki w ciągu ostatnich 70 lat zniszczeniu uległo prawie 50% ekosystemów. Od stanu natury zależy ponad połowa światowego PKB. Dbałość o przyszłość planety to dziś obowiązek nas wszystkich.
Sadownictwo w zgodzie z naturą

OWOCE BEZ
POZOSTAŁOŚCI ŚLADU
CHEMICZNEGO

Współpracujemy z wiarygodnymi i świadomymi producentami jabłek, którzy z własnej inicjatywy połączyli swoje siły, aby zapewnić odbiorcom owoce najwyższej jakości, hodowane w zgodzie z naturą! Hodowane przez nich jabłka spełniają najwyższe normy w zakresie kontroli bezpieczeństwa żywności, które obejmują wszystkie etapy produkcji i sprzedaży. Każda partia owoców jest kontrolowana przez niezależną, akredytowaną jednostkę certyfikująca, a Interaktywny System Zarządzania Gospodarstwem na bieżąco monitoruje wszystkie etapy produkcji. Owoce chronione są metodami mechanicznymi i biologicznymi pozostając w pełnej symbiozie z otaczającą przyrodą. Dzięki wszystkim zabiegom i holistycznemu podejściu do hodowli jabłek jesteśmy w stanie dostarczyć konsumentom zdrowe, pełne witamin owoce bez pozostałości śladu chemicznego.

Kontakt
Preparat na bazie grzybów entomopatogenicznych

BIOLOGICZNA
OCHRONA ROŚLIN

Szkodniki pierwotne drzewostanów sosnowych są wiodącą grupą owadów pod względem wielkości powodowanych strat i ponoszonych nakładów na ochronę lasu. Obecnie do zwalczania szkodników pierwotnych sosny wykorzystywane są trzy preparaty, z których tylko jeden jest środkiem biologicznym. Jest to szczególnie istotne biorąc pod uwagę Europejski Zielony Ład, który zakłada ograniczenie stosowania pestycydów do 2050 roku o 50%.

Pracujemy nad „zbudowaniem” biologicznego, opartego na grzybach, środka ochrony roślin do wzmacniania biologicznej odporności drzewostanów sosnowych przed nadmiernymi szkodami powodowanymi przez szkodniki pierwotne, poprzez ograniczenie ich liczebności w środowisku. Grzyby należą do organizmów, które jako jedne z pierwszych zostały opisane jako chorobotwórcze dla owadów oraz były wykorzystywane w biologicznej walce ze szkodnikami. Naturalnie występujące entomopatogeny są ważnymi czynnikami regulacyjnymi populacje owadów. Wśród nich ważną rolę odgrywają grzyby entomopatogeniczne. Najnowsze badania pokazują, że grzyby owadobójcze to nie tylko patogeny owadów, ale odgrywają również dodatkowe role w ekosystemach jako endofity, gatunki antagonistyczne oraz wspomagające wzrost roślin. Te nowo poznane mechanizmy oddziaływania stwarzają dodatkowe możliwości wykorzystania ich w integrowanej ochronie roślin.

Kontakt
Walka z kornikiem drukarzem

SKUTECZNA
ochrona
drzewostanu

Kornik jest jednym z najgroźniejszych szkodników drzew iglastych w Europie. W 2017 roku był notowany na terenie 22 państw Unii Europejskiej. Notowana w ostatnich latach śmiertelność́ drzewostanów świerkowych w poszczególnych państwach sięga ok. 1 mln m3 drewna rocznie!

Obecnie stosowane metody to ścinka i wywóz zasiedlonego surowca świerkowego, palenie pozostałości poprodukcyjnych, oprysk pozyskanego surowca drzewnego z wykorzystaniem insektycydów oraz wystawianie pułapek feromonowych, których skuteczność jako narzędzia zwalczania jest znikoma. Szkody powodowane przez kornika drukarza są bardzo poważnym problemem w europejskiej gospodarce leśnej!

Jako Silvana posiadamy technologię do bardzo sprawnej i skutecznej walki z kornikiem drukarzem! Dzięki zastosowaniu „głowicy operacyjnej”, współpracującej z ciągnikiem rolniczym i opryskiwaczem, jesteśmy w stanie aplikować insektycyd na stojące, żywe drzewa świerkowe do wysokości od 12 do 20 metrów. Do tego celu wykorzystujemy środek ochrony roślin oraz feromony na kornika drukarza oraz inne korniki towarzyszące. Nalatujące korniki, zwabione feromonem, po kontakcie z preparatem giną.

Więcej informacji
Nasza misja

W SYMBIOZIE Z NATURĄ

CHRONIMY ROŚLINY

Stawiamy na integrowaną ochronę roślin przy wykorzystaniu metod bezpiecznych dla środowiska, zwierząt i ludzi. Naszym celem jest też skuteczna ochrona cennych zasobów drzewostanu polskich lasów.

DBAMY O KONSUMENTÓW

W dobie przetworzonej i produkowanej z użyciem dużej ilości środków chemicznych żywności wyzwaniem stało się zapewnienie konsumentom dostępu do zdrowych owoców bez pozostałości śladu chemicznego.

PATRZYMY W PRZYSZŁOŚĆ

Dbamy o przyszłość naszej planety, walcząc z negatywnymi zmianami w środowisku naturalnym. Nasze działania wpisują się w założenia Europejskiego Zielonego Ładu.

Silvana Eco Solutions Sp. z o.o.
ul. Wiejska 12/4,
00-490 Warszawa

NIP: 701-105-52-96
KRS: 0000925826
REGON: 520196638